Tag: IaaS

We will present at the Open and Secure Cloud Computing – Workshop.

The cloud computing workshop: Open and secure cloud computing will be held in Technology Park Ljubljana on 14th December 2011, 10am – 3pm. The main purpose of this one day conference will be to share knowledge and experiences leveraging open-source IaaS solution: OpenStack. The opening lecture will be given by several distinguished guests from abroad: OpenStack Community Manager, Stefano Muffulli, the CEO of O’Reilly Media, Tim O’Reilly and Justin Santa Barbara from FathomDB.

You are welcome to attend the seminary and take advantage of this unique opportunity to get familiar with the leading IT trends and experiences. Submit here.

Agenda in Slovenian language is attached below.

Agenda

10:00 – 10:45
OpenStack – od kod in kam

Projekt OpenStack, v katerem že drugo leto nastaja programska oprema, ki uporabniku omogoča postavitev javnega ali zasebnega “oblaka” na standardni strojni opremi sta ustanovila NASA in Rackspace Hosting. Pridružila so se številna znana imena iz sveta IT: Cisco, Dell, Intel, Citrix, NetApp, F5, AMD, Hewlett Packard… skupaj preko 140 podjetij in preko 1.600 posameznikov, ki vlagajo napore v razvoj OpenStack platforme za postavitev in upravljanje “oblakov”.

Stefano Maffulli, OpenStack Community Manager, www.openstack.org/community
g. Stefano Maffulli je globalni koordinator tega obsežnega projekta. Po delu na področju formiranja Free Software Foundation Europe je delal kot “community manager” za vodilni odprtokodni sistem za sinhronizacijo med mobilnimi napravami “Funambol” ter uveljavitev Twitter-ja v Italiji. Sedaj živi in dela v San Franciscu.

Če je računalništvo v oblaku prihodnost računalništva, potem je razumevanje, kako narediti prihodnost odprto eden osrednjih tehnoloških izzivov današnjega dne. Projekt OpenStack dela velike korake proti viziji odprtega oblaka.

Tim O’Reilly, CEO of O’Reilly Media, Inc., www.oreilly.com

OpenStack bo seme številnih oblakov – javnih in zasebnih, ki bodo temeljili na enem, odprtem standardu.

Justin Santa Barbara, FathomDB


10:45 – 11:15
Pregled odprtokodnih “IaaS” rešitev in praktična demonstracija OpenStack ogrodja

Na področju “infrastrukture kot storitve” (IaaS) so trenutno prisotne tako komercialne, kot tudi odprtokodne reitve. V industriji se vedno bolj uveljavljajo prav odprtokodni produkti, ki postajajo steber informacijske podpore v tevilnih podjetij in organizacijah. Na predstavitvi bo podan pregled najpomembnejih odprtokodnih rešitev, kot so OpenNebula, Eucalyptus, Nimbus in OpenStack. Predstavljeni bodo arhitekturni gradniki posameznih produktov ter njihove ključne funkcionalnosti, na podlagi katerih bo podana primerjava produktov. V zadnjem delu bo sledila praktična demonstracija OpenStack ogrodja.

Robert Dukarić, uni. dipl. ing., XLAB d.o.o., www.xlab.si
dr. Matjaž B. Jurič, Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov, Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI), www.fri.uni-lj.si


11:15 – 11:45
Varnost tudi v oblaku

Združenje “Cloud Security Alliance” navaja sedem glavnih groženj, ki po mnenju strokovnjakov pretijo organizacijam, ki so svoje poslovanje preselile v javni oblak s storitvenimi modeli IaaS, PaaS ali SaaS. Kjer je relevantno, navaja tudi primere incidentov, povsod pa vsaj smernice za njihovo preprečevanje. V drugem delu predavanja je predstavljena nova paradigmo “Security as a Service” – deset področij, na katerih imajo ponudniki današnjih oblakov dovolj prostora za nove storitve, ki jih najemniki oblaka danes močno pogrešajo in ki bodo gotovo omilile osnovno nezaupanje, ki ga prinaša izguba kontrole, povezana s prehodom v oblak.

Dr. Mojca Ciglarič, docentka in vodja Laboratorija za računalniške komunikacije na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko. Je članica “Cloud Security” Alliance in ima vlogo raziskovalne direktorice v slovenski sekciji združenja. www.fri.uni-lj.si


11:45 – 12:00
Varnost v OpenStack

V predstavitvi bo podan pregled varnostnih mehanizmov, ki so vključeni v trenutno različico OpenStack, in predstavljena priporočila za varno uporabo OpenStack.

Primož Cigoj, dipl. ing. rač., Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5), Institut “Jožef Stefan”, www.e5.ijs.si


12:00 – 12:15
KC Class

Predstavitev dejavnosti kompetenčnega centra za računalništvo v oblaku KC Class.

Dalibor Baškovč, www.KC-Class.eu


12:15 – 12:30
Odmor


12:30 – 13:00
Hranjenje podatkov v OpenStack

1. del: Izkušnje z namestitvijo Open Stack Storage (OpenStack Storage installation)

mag. Ivan Tomašič, Elektrotehniška fakulteta v Zagrebu

2. del: Povezava OpenStack Storage z AmazonS3 (OpenStack Storage and AmazonS3)

Aleksandra Rashkovska, dipl. ing. rač., Mednarodna podiplomska šola IJS, odsek za komunikacijske sisteme (E6), Institut “Jožef Stefan”, www-e6.ijs.si


13:00 – 14:00
Kako z uporabo cenovno dostopnih orodij zgradimo visokozmogljiv sistem za hranjenje podatkov

S programsko opremo ZFS in Nexenta je možno zgraditi zanesljiv in zmogljiv sistem za hranjenje podatkov. Poleg zmogljivosti predstavitev prikaže kakšne so izkušnje s temi sistemi.

dr. Matjaž Pančur in Andrej Krevl, dipl. ing. rač., Laboratorij za računalniške komunikacije, Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI), www.fri.uni-lj.si


14:00 – 14:30
Razvoj za oblake v RedHat

Java EE razvoj za oblake: postavitev aplikacijskega strežnika JBoss v okolje OpenShift.

Aleš Justin, JBoss by RedHat


14:30 – 15:00
Predstavitev strojne opreme

, , Hide

Cloud computing workshop (KC CLASS)

The cloud computing workshop for KC Class (Cloud Assisted ServiceS) is taking place today at the Chamber of Commerce and Industry effects of increased dose of cialis of Slovenia. The presentation slides can be downloaded using link below:

Slides.pdf

Unfortunately, the slides are available only in Slovenian language.

, , , Hide

Eucalyptus enables the creation of on-premise private clouds via Amazon’s EC2 and S3 compatible API. However, the popular open-source version does not provide any in-built monitoring but relies on integration with proven monitoring tools, such as Nagios and Ganglia. For both of these tools Eucalyptus source package includes shell scripts (directory Extras), which modify Nagios and Ganglia configuration files to enable Eucalyptus-specific monitoring on predefined number of hosts. Below is a detailed installation procedure for “Debian Squeeze”, along with a modified script nagios.sh for full compatibility with Nagios v. 3.2.3 (the script provided in the Eucalyptus source package produces errors and warnings).

Nagios

1) Install Nagios
On the cluster/cloud controller:
wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.3.tar.gz
tar xvzf nagios-3.2.3.tar.gz
cd nagios-3.2.3/
addgroup nagios
useradd nagios -g nagios
./configure --with-command-group=nagcmd
make all
make install
make install-config
make install-init
make install-webconf
make install-commandmode

2) Configure Nagios plugins
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install libgd2-xpm-dev
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios
usermod -a -G nagcmd www-data
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin (set password for web console access)

cd /root
wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
tar xvzf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
cd nagios-plugins-1.4.15/
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make
make install

3) Configure Nagios to automatically start when the system boots
ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios

Verify the sample Nagios configuration files:
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Should output
Total Warnings: 0
Total Errors: 0

If there are no errors, start Nagios.
/etc/init.d/nagios start

If you encouter a problem with saving configuration through the web console (insufficient permissions for directory /usr/local/nagios/var/rw), try:
chown nagios.www-data /usr/local/nagios/var/rw

4) Integrate Nagios with Eucalyptus
There was a problem with the original nagios.sh script (from Eucalyptus source) and Nagios 3.2.3. Pre-flight checks produced multiple errors and warnings, so the script was modified to conform to the latest Nagios config file definitions:

  • check_load command is undefined in /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg, use check_local_load instead
  • add all the required parameters to service definitions (warnings in pre-flight checks)
  • add all the required parameters to hosts definitions (linux-server), so the hosts don’t stay in PENDING state (use linux-server)
  • define new service (eucalyptus-service) to be injected in the output file so the params can be easily synchronized with cron job definition (check interval)

The updated script can be found here. Make sure to double-check the path to the Nagios pipe Casino En Ligne (default: /usr/local/nagios/var/rw).

Create Eucalyptus configuration file for Nagios:
/root/nagios.sh -setup -nodes "hostnameNC" -cc "hostnameCC" -cloud "hostnameCloud" -walrus "hostnameWalrus" > /usr/local/nagios/etc/objects/eucalyptus.cfg
(replace hostnameX with hostnames of computers running these services)

Open /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg, add
# Eucalyptus
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/eucalyptus.cfg

AFTER the line
# Definitions for monitoring a network printer
#cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

Issue pre-flight checks:
/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Should output
Total Warnings: 0
Total Errors: 0

Restart Nagios
/etc/init.d/nagios restart

Add the script, which updates the services statuses, to cron:
crontab -e, add:
*/5 * * * * /root/nagios.sh -nodes "hostnameNC" -cc "hostnameCC" -cloud "hostnameCloud" -walrus "hostnameWalrus"

Finally, open http://CC_IP/nagios

Note: make sure active checks are disabled for Eucalyptus services. Active checks rely on Nagios’s internal mechanisms to determine the state of the service, whereas the current script periodically checks the state of Eucalyptus services and publishes the results in Nagios pipe file.

Ganglia

1) Install Ganglia
On the cluster/cloud controller
apt-get install rrdtool librrds-perl librrd2-dev libdbi0-dev libapr1-dev libconfuse-dev php5 php5-gd
apt-get install ganglia-monitor gmetad

To use the web interface, Ganglia also need to be compiled from source. Prerequisites: PCRE
wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.12.zip
unzip pcre-8.12.zip
cd pcre-8.12
./configure
make
make install
cd ..

… or install PCRE with:

apt-get install libpcre3 libpcre3-dev

Install Ganglia from source
wget http://downloads.sourceforge.net/project/ganglia/ganglia%20monitoring%20core/3.2.0/ganglia-3.2.0.tar.gz
tar xvzf ganglia-3.2.0.tar.gz
cd ganglia-3.2.0/
./configure --prefix=/opt/ganglia --enable-gexec --with-gmetad
ln -s /lib/libpcre.so.3 /lib/libpcre.so.0
make
make install

2) Enable Web console
mkdir /var/www/ganglia
cp -R web/* /var/www/ganglia
mkdir /var/lib/ganglia/dwoo
chown www-data.www-data /var/lib/ganglia/dwoo
chmod 775 /var/lib/ganglia/dwoo

3) Install the monitoring service on each Node controller
apt-get install ganglia-monitor

4) Start Ganglia at system boot
On the CC/CLC controller, open /etc/rc.local, add:
/etc/init.d/gmetad start
/etc/init.d/ganglia-monitor start

On each NODE contoller, open /etc/rc.local, add:
/etc/init.d/ganglia-monitor start

5) Integrate with Eucalyptus (script ganglia.sh)

  1. Copy ganglia.sh file to each host runing ganglia-monitor
  2. Apply exec permissions: chmod +x ganglia.sh
  3. Run the script…

On the Cloud controller:
Monitor Walrus buckets: ./ganglia.sh -type walrus -d /
Monitor EBS volumes: ./ganglia.sh -type sc -d /

On each Node controller:
Monitor VM resources: ./ganglia.sh -type nc -d /

Restart the Ganglia monitor
/etc/init.d/ganglia-monitor restart

Restart the Meta Daemon on Head Node for changes to become visible in the web console:
/etc/init.d/gmetad restart

If you encouter the following error:
Configuration file '/usr/local/etc/gmond.conf' not found.
Unable to create ganglia send channels. Exiting.

Create the following symbolic link:
ln -s /etc/ganglia/gmond.conf /usr/local/etc/gmond.conf

Finally, open: http://CC_IP/ganglia

, , Hide

More and more enterprises are nowadays moving applications to the cloud to modernize their current IT asset base or to prepare for future needs. There are several strategies for migrating applications to new environments. In this blog, we shall discuss a phase-driven step-by-step strategy for migrating applications to the cloud.

One of the key differentiators of AWS’ infrastructure services is its flexibility. It gives businesses the freedom of choice to choose the programming models, languages, operating systems and databases they are already using or familiar with. As a result, many organizations are moving existing applications to the cloud today. The AWS cloud brings scalability, elasticity, agility and reliability to the enterprise. To take advantage of the benefits of the AWS cloud, enterprises should adopt the previously mentioned migration strategy and try to take advantage of the cloud as early as possible. Whether it is a typical 3-tier web application, nightly batch process, or complex backend processing workflow, most applications can be moved to the cloud.

It is true that some IT assets or applications currently deployed in company data centers might not make technical or business sense to move to the cloud. Those assets can continue to stay within the organizations’ walls. However, we strongly believe that there are several assets within an organization that can be moved to the cloud with minimal effort. The step by step, phase-driven approach helps you identify ideal projects for migration, build the necessary support within the organization and migrate applications with greater confidence.

A successful migration largely depends on three things: the complexity of the application architecture; how loosely coupled your application is; and how much effort you are willing to put into migration. We have noticed that when customers have followed the step by step approach and have invested time and resources towards building proof of concept projects, they clearly see the tremendous potential of AWS, and are able to leverage its strengths very quickly.

Phase-driven step-by-step strategy for migrating applications to the cloud

, , Hide