Certificates

Kaj je SOA

Storitvene arhitekture (SOA) omogočajo dejansko, oprijemljivo in konkretno povečanje učinkovitosti informatike in IT oddelkov v podjetjih. V obdobju petih letih po implementaciji večine (vsaj 70%) aplikacij skladno s SOA je mogoče prihraniti vsaj 10% sredstev, potrebnih za informatiko, ob hkratnem povečanju obsega in kakovosti storitev, ki jih informatika ponuja. V to niso vštete posredne koristi, ki so težko merljive, kot npr. boljša dostopnost do informacij, povečana kakovost poslovnih odločitev, boljša informiranost partnerjev in povečanje njihovega zadovoljstva zaradi večje odzivnosti, ipd.

SOA bo postala nova ključna kompetenca organizacij. To bo dosegla skozi združitev poslovnih zahtev z zmožnostmi informacijskih tehnologij. Pri tem SOA uporablja tehnologije, ki omogočajo izvajanje, konfiguriranje in prilagajanje poslovnih procesov na osnovi kompozicije storitev. Te tehnologije bodo omogočile večjo in bolj celovito poravnavo informacijskih tehnologij in podjetja, kar bo povečalo učinkovitost informatike in omogočilo znatne prihranke denarja ob hkratnem izboljšanju storitev, ki jih informatika ponuja. To bo omogočilo vodjem informatike, da bodo prihranke usmerili v razvoj novih storitev ali proizvodov, ki bodo pomembno vplivali na učinkovitost celotnega podjetja. S tem SOA naslavlja tudi enega najpomembnejših splošnih ciljev informatike: nameniti več sredstev inovacijam in razvoju novih storitev.

SOA udejanja tudi spremembo načina razvoja aplikacij. Iz modela načrtovanja/kodiranja/ testiranja/nameščanja prehajamo v model sestavljanja/konfiguriranja/testiranja/nadzora. To omogočajo poslovne storitve, ki morajo biti izdelane na ustreznem nivoju granularnosti in so najpomembnejši katalizator povezovanja poslovnih zahtev z zmožnostmi informatike. Zato predstavlja razvoj storitev prvi ključni korak v smeri realizacij SOA. Tega koraka se dobro zavedajo slovenske organizacije in ga v dobršni meri že udejanjajo. Pri tem uporabljajo tako XML, kakor spletne storitve ter ustrezne varnostne mehanizme.

Projekt vpeljave SOA je dolgoročen projekt. Organizacije ne morejo pričakovati poslovnih koristi preden se IT oddelki ne bodo ustrezno izobrazili in izdelali načrtov vpeljave in implementacije SOA. Vpeljava SOA ni zgolj tehnološki projekt, ampak vključuje tudi organizacijsko in poslovno komponento.

Celoten potencial SOA se uresniči šele s vpeljavo druge faze – podpore poslovnih procesov. Slovenske organizacije se zato morajo začeti pripravljati na drugo fazo in se pri tem izobraziti na tehnoloških področjih, povezanih s kompozicijo poslovnih procesov (BPEL) in storitvenimi vodili (ESB). Šele s to –drugo– fazo bo organizacijam uspelo uresničiti najpomembnejše cilje SOA: izboljšati učinkovitost poslovnih procesov, omogočiti hitrejšo odzivnost na spremembe in boljšo prilagodljivost, bolje integrirane in fleksibilne informacijske sisteme ter zmanjšati kompleksnost informacijskih sistemov.

Vpeljave SOA se mora zavedati celotna organizacija in jo ustrezno podpirati. Brez podpore je uspešnost resno ogrožena, kar ocenjujemo kot najpomembnejši faktor tveganja v slovenskih organizacijah. Zaradi tega morajo vodje projektov vpeljave SOA nujno povečati razpoznavnost poslovnih koristi SOA in zagotoviti ustrezno podporo vodstva.

Ker SOA v slovenskih podjetjih še ni celovito implementirana, še ni spremenila modela delovanja informatike, ki se bo prav tako moral spremeniti in se preusmeriti iz tehnološkega fokusa na poslovno-storitveni. Udejanjanje informatike kot storitve z uporabo odprtih storitvenih arhitektur in organsko povezavo poslovanja organizacije in IT-ja bo naredilo informatiko bolj predvidljivo in omogočilo vzpostavitev storitveno usmerjenega IT-ja. Storitveno usmerjen IT omogoča delovanje informatike v smislu poslovnih storitev, ki jih managerji lahko razumejo. Zaradi tega bo potrebno ločiti poslovni nivo storitev od tehnološkega nivoja in omogočiti učinkovito sestavljanje storitev, ki bo omogočilo hiter razvoj zahtevanih funkcionalnosti.